ETAPA 3-7

Els nens i les nenes de P3 descobreixen els cinc sentits

Un any més, a P3 fem l'activitat de Flipped Sàlix per treballar els cinc sentits (oïda, gust, olfacte, vista i tacte) seguint la metodologia de Flipped Classroom.

Com ja en sou coneixedors/es, la metodologia Flipped Classroom (o classe invertida), canvia el sistema tradicional d'ensenyament, i consisteix a enviar petites píndoles teòriques a casa (a través de les TAC) els caps de setmana i aprofitar les estones d'aula per fer activitats vivencials i grupals seguint els continguts apresos. 
 

Experiència activa i treball amb les famílies

A més de seguir aquesta metodologia, fomentem la participació i la implicació de les famílies a l'aula. En aquest cas, cada setmana convidem als pares i mares a fer tallers a l'escola per aprofundir sobre el sentit que estiguem fent feina.

El fet d'implicar a les famílies (a més a més d'incloure en les activitats el factor sorpresa, les emocions, el treball en equip, el treball vivencial, el moviment, l'avaluació constant, etc.) fa que tot l'aprenentatge sigui global i significatiu. 

Treballar família i escola és enriquidor per l'alumnat i per a tots/es els/les que formem la comunitat educativa. Crear vincle amb les famílies és important perquè creiem i defensem que han de formar part també del procés d’aprenentatge dels nens i les nenes.