AMPA

AMPA · Assamblea General Ordinària

Data:
14 d'octubre

Benvolgudes famílies,

Comunicar-vos que l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi Claret de Barcelona es farà online

Data: Dijous, 14 d'octubre de 2021

Hora d'inici : convocatòria única 19:30 hores

Lloc: On-line

Ordre del dia de la reunió: 

  • Presentació de l'Associació 
  • Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior. 
  • Informe dels auditors de comptes . 
  • Aprovació dels comptes del curs 2020-2021.
  • Presentació i aprovació del pressupost pel curs 2021-2022
  • Ratificació dels Vocals de curs. 
  • Presentació de calendari de reunions mensuals.
  • Torn obert de paraula
Altres Comunicacions
ETAPA 8-11

Un curs solidari · Material escolar per a infants amb risc d'exclusió social

Els nens i nenes de 5è d'EP accepten el repte de Càritas.
ETAPA 8-11

Un curs solidari

Material escolar per a infants amb risc d'exclusió social.