ESO

4t ESO · Participació programa ZimpleMath

Data:
15 d'octubre

Benvolgudes famílies,

Estem contents de comunicar-vos que la nostra escola participarà en el programa EDvidence que lidera la Universitat Pompeu Fabra, en col·laboració amb altres entitats com són Peninsula, Lead to Change, Penguin Random House Grupo Editorial i Seidor.

EDVidence és un projecte de recerca científica de la UPF pensat per validar i accelerar el llançament de solucions innovadores per donar resposta als reptes i necessitats dels nous paradigmes de l'ensenyament-aprenentatge. El Col·legi Claret ha estat seleccionat per participar en una prova pilot per ajudar a fer una valoració general, per part d'alumnat i de professorat, sobre l'ús i l’interès d’un dels programes que proposa EDVidence, concretament la plataforma ZimpleMath.

ZimpleMath és una App (aplicació informàtica) basada en dinàmiques de joc per reforçar les habilitats i competències matemàtiques. Els seus mètodes d'aprenentatge faciliten el desenvolupament d'habilitats cognitives tant d'ordre bàsic com superior. Això permet reforçar en l'estudiant les capacitats per a la resolució de problemes i desenvolupament del pensament crític. Per aconseguir-ho utilitza, en els seus algorismes, la Intel·ligència Artificial i l'Aprenentatge Automàtic (Machine Learning). Podeu obtenir més informació a les webs següents:

                https://edvidencemodel.com/

                https://zimplemath.com/estudiantes/

Concretament a la nostra escola es realitzaran accions amb els i les alumnes de 4t d’ESO a la matèria de Matemàtiques.