Trobada JUMP Math© a l'escola!!

20 de setembre Col·legi

El passat dijous 20 de setembre el col·legi va acollir la "Trobada presencial JUMP Math©" per a escoles i/o professorat de nova incorporació al mètode. Hi van assistir una cinquantena de mestres i professors/es vinguts d'arreu de la província de Barcelona.

La jornada, conduïda per en Santi González (docent i formador de l'equip de JUMP Math©) va permetre comprendre millor la filosofia de treball de JUMP Math©, coneixent-ne  els seus fonaments i objectius principals.
En primer lloc es va aprofundir en les estratègies didàctiques que proposa el mètode; i posteriorment es van donar eines pràctiques per a l'ús dels recursos i la planificació de les sessions a l'aula.

Estem contents que JUMP Math© hagi comptat amb el col·legi per a celebrar la trobada presencial d'inici de curs. Va ser una excel·lent oportunitat per a la formació de l'equip docent i un bon moment a l'intercanvi d'experiències amb professorat d'altres centres que també treballa amb aquest mètode.Com ja sabeu, podeu consultar més informació sobre aquest programa d'aprenentatge a la nostra web dins de JUMP Math©

Departament de matemàtiques - Col·legi Claret