Segon curs amb Jump Math

19 de septembre Etapa 8-11

Aquest curs és el segon d’implementació del mètode Jump Math a l’ensenyament de les matemàtiques de tota la Primària i primer curs de Secundària.

Com ja sabeu, el mètode JUMP Math facilita una educació de qualitat i motivadora, en la qual tots els estudiants puguin descobrir el seu potencial, i els docents puguin aconseguir la seva màxima capacitat pedagògica.

Així es proposa un itinerari d’ensenyament-aprenentatge de matemàtiques en l’àmbit escolar que cobreix, a l’escola, tota la primària i el primer curs de l’ESO. El programa permet que tots els alumnes adquireixin la base matemàtica suficient per poder desenvolupar-se davant reptes socials i professionals.

Si l’any passat teníem el repte d’implementar el mètode des de les arrels fins a la part alta de la capçada dels grups de l’escola, aquest curs el repte continua i s’enforteix en diversos aspectes. Tenim al darrere un enriquidor any d’experiència en aquesta implementació: els mestres, per seguir oferint aquest ensenyament qualitatiu, motivador i  personal, hem après molt de l’experiència i hem incorporat noves tasques. Els alumnes ja s’han familiaritzat durant el passat curs amb aquest sistema i ara ja gaudeixen més i apliquen les rutines de treball assolides.

Aprofitem-ho tot plegat!  Gaudim-ho, Tu ets més!

Bon curs 2018/2019.