Proves de nivell al Batxillerat Dual

19 de setembre ESO

Aquests dies a l’escola, els alumnes que es van matricular al programa Diploma Dual estan realitzant les proves de nivell d’anglès.

Aquest programa oficial de convalidació internacional de títols de Batxillerat permet als alumnes obtenir la doble titulació, la del Batxillerat estatal i nord-americà i els possibilita cursar els estudis universitaris als Estats Units. 

Aspectes com la immersió lingüística en què els alumnes es podran comunicar en directe amb professors nadius; la immersió tecnològica amb el domini de les tecnologies perquè l’alumne faci el seu propi procés d’aprenentatge i la immersió personal amb l’adquisició de responsabilitat i maduresa fan que aquest programa completi una formació integral del nostre alumnat per obrir-se camí dins d’aquesta nostra societat cada vegada més exigent però alhora més preparada.