Obtén l'acreditació d'anglès i francès

Batxillerat

El col·legi Claret de Barcelona ofereix a l'alumnat de Batxillerat la possibilitat d’acreditar el seu nivell d’anglès i francès. Aquesta acreditació es realitza dins el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. El Marc Europeu és una guia per a l'ensenyament i aprenentatge de les llengües del Consell d'Europa. Inclou una escala per comparar el nivell de competència entre diferents idiomes, assegurant l'equivalència entre els diferents títols oficials impartits per universitats i acadèmies, i afavorint la mobilitat dels ciutadans mitjançant un portafolis lingüístic que resumeix el domini de cada idioma. El Consell d'Europa en recomana el seu ús als països membres des del 2001.

Per acreditar l'anglès, tenim un conveni amb el Trinity College London, i els exàmens es realitzen a l’escola en dues jornades diferenciades. En una primera jornada es realitzen les proves de Reading i Writing i en una segona jornada les proves de Speaking i Listening. La primera jornada es realitzarà el dissabte 25 de maig al matí. Aquesta part de la prova té una durada aproximada de tres hores. La segona jornada es realitzarà la setmana del 10 de juny en un dia encara per concretar.

Pel que fa al francès, preparem l'alumnat per obtenir l’acreditació del DELF, que la realitza el Ministére de l’Education de França. Els exàmens es realitzen a l'Institut Francès de Barcelona, també en dues jornades diferenciades. En una primera es realitzen les proves escrites, i, en una segona jornada, les proves orals. Les proves escrites engloben la comprensió oral, la comprensió escrita i la producció escrita i es realitzaran el dissabte 1 de juny al matí. Aquesta part de la prova té una durada aproximada d’una hora i tres quarts. La segona jornada es realitzarà a principis de juny en un dia encara per concretar.

Ambdues acreditacions són reconegudes internacionalment per certificar el nivell competencial en l’ús i el domini d'aquests idiomes. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i el sistema universitari nacional reconeixen aquestes certificacions a l’hora d’acreditar el domini de l’ús de l’anglès i el francès en organismes oficials. A més, totes dues tenen una validesa permanent.

Per a més informació, consulteu les circulars adjuntes:

Les persones interessades a fer l’examen per acreditar el nivell d'anglès o de francès han d’omplir la següent butlleta i lliurar-la al professor d'anglès o a la professora de francès fins el 29 de març: