4t d’ESO obté bons resultats.

17 d'abril ESO

Els passats 6 i 7 de febrer l’alumnat de 4t d’ESO va realitzar les proves que avaluaven el grau d’assoliment de les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, matemàtiques i científica-tecnològica. Els resultats de l’alumnat del Claret són satisfactoris. 

Les proves d’avaluació de l’educació secundària obligatòria, realitzades els dies 6 i 7 de febrer,  van avaluar uns 80.000 alumnes matriculats a 4t d’ESO a Catalunya en uns 1.000 centres. Al Col·legi, tant l’aplicació com la correcció d’aquestes proves es va portar a terme per professorat extern al nostre centre. Les proves avaluaven el grau d’assoliment de les competències bàsiques en les matèries de català, castellà, anglès i matemàtiques.

Podeu trobar els resultats de la prova a resultats a les proves d’avaluació externa realitzades pel Departament d’Ensenyament