6è EP · Excursió al Parc Científic de Barcelona

29 d'abril Etapa 8-11

Els alumnes de aniran d'excursió al Parc Científic de Barcelona per tal de conèixer quina feina fa aquesta institució i quina és la seva missió. 
 
El calendari de la sortida és el següent:
  • 6è A i B: 1 de febrer.
  • 6è C i D: 29 d'abril.
 
El PCB és un lloc privilegiat per a la recerca, la tecnologia i la innovació que permet la simbiosis d'entitats públiques i privades fent ús d'instal·lacions d'alta qualitat. Aquest espai neix l'any 1997 com el primer parc científic de l'Estat i avui dia és un referent internacional en el foment de la innovació.