1r Batx · Reunió famílies-tutor/a

20 de març Batxillerat

El dimecres, 20 de març, convoquem a les famílies de 1r de Batxillerat a la reunió famílies-tutor/a, a le 18.00 hores. Les reunions tindran lloc a les respectives aules.

L’objectiu de la reunió és
  • tenir un intercanvi d’impressions sobre la marxa del grup
  • planificar el darrer tram del curs
  • proposar les pautes de recolzament per als nois i noies per als propers mesos
  • detallar el procés d’elaboració i seguiment del Treball de Recerca
  • detallar el calendari d’exàmens en acabar 1r de Batxillerat
  • recordar els criteris d’avaluació de 1r de Batxillerat
  • exposar les situacions possibles de cara al pas a 2n curs de Batxillerat 

L’entrada es realitzarà per la porta del carrer Sicília.