Activitats de conscienciació i millora de l’entorn

L’escola promou activament la presa de consciència del món on vivim i dels seus reptes de futur, i, en especial, del nostre entorn més proper i de les seves necessitats per actuar i implicar-nos en la seva millora.