Les famílies son un eix fonamental en la vida de l'escola

La relació entre la família i l'escola és un requisit imprescindible per tal que l’infant tingui un bon desenvolupament, per això les fem partíceps del nostre dia a dia treballant de manera cooperativa i en un clima de confiança.