Treballem de manera individualitzada

Valorem les capacitats i dificultats de cada infant tenint en compte el seu nivell maduratiu i el seu bagatge, per tal que cadascun d'ells assoleixi les competències amb el seu propi ritme.