Oberts al món!

Al Claret volem preparar els nostres alumnes pel món global on vivim. Per això potenciem l'aprenentatge de llengües estrangeres:

  • Fem especial èmfasi a la part oral, d’escolta i de parla amb l’ajuda dels auxiliars de conversa (de les 3 hores d’anglès, 2 són amb auxiliar de conversa).
  • Hem estat centre pilot pel projecte Spellian: gràcies al qual els alumnes poden fer una hora de conversa a la setmana amb un alumne d’una escola anglesa de la seva mateixa edat.
  • Som centre examinador oficial del Trinity Collenge de Londres (B1, B2, C1) en anglès. Preparem als nostres alumnes per la prova i el curs 2018-2019 tots van aconseguir el certificat.
  • Francès: oferim el francès com a segona llengua estrangera i preparem els alumnes pels exàmens oficials DELF Junior.
  • També oferim la possibilitat de cursar el Batxillerat Dual