Recursos educatius per aprendre des de casa

Propostes i recursos pels diferents cursos de l'etapa 3-7 i 8-11, de caràcter voluntari, per si en algun moment des de casa podeu fer alguna activitat amb els nens i nenes, amb l'objectiu de reforçar els continguts i competències treballades a l'escola: