Al Canal Universitats pots consultar models d’exàmens de les PAU dels cursos anteriors, amb una explicació de l’estructura de l’examen de cada matèria.

A més a més, la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels estudiants una aplicació interactiva, anomenada Posa’t a prova, que conté tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU, per incentivar l'estudi i l'autoavaluació, i ajudar als estudiants a preparar-se per superar les PAU.