Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) consten d'una fase general i una fase específica. Respecte a la fase específica, cal saber que les diferents universitats estableixen unes ponderacions (0,1 o 0,2) per a les assignatures que donen accés a cada estudi de grau.

És important tenir-ho en compte de cara a l'elecció de modalitat de batxillerat.


Consulta la Taula de ponderacions de les PAU.