La matrícula de les PAU es realitza a través del Portal d'accés a la universitat, del 15 de maig al 15 de juny de 2020. En el procés de matrícula l'alumne/a haurà de:

  • Matricular-se de la fase general (assignatures triades a la prematrícula).
  • En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (de les triades a la prematrícula).
  • Pagar les taxes dins del termini de matrícula.
  • Imprimir el resguard de pagament.