Cada any hi ha dues convocatòries de la PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre). Enguany les dates de les proves queden supeditades a possibles mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació al COVID-19.

La convocatòria del mes de juny està programada per: dimarts 7, dimecres 8, dijous 9 i divendres 10 de juliol de 2020. I s'amplia a un mes el període de matrícula: del 15 de maig al 15 de juny.

Consulta el calendari complet i actualitzat des del web Canal Universitats:

 

 

 .