P3 i P4: reunió de famílies

Etapa 3-7

El proper dimarts 20 de juny convoquem a les famílies de P3 i P4 a una reunió on s’avaluarà l’evolució del grup-classe i es lliurarà el segon informe d’aquest curs i les recomanacions d’estiu.

La reunió es farà a les 18 hores  a les respectives classes. L’accés es farà per la porta del Parvulari.

S’oferirà un servei de permanència durant la reunió a la sala de Psicomotricitat, només per aquelles famílies que ho necessitin. Per tal de garantir l’atenció adequada als vostres fills (de P3 a 2n d’EP), és necessari que ho comuniqueu a través de l’agenda al tutor o tutora del vostre fill fins el dilluns, 19 de juny al matí. No podrem garantir que les persones que ho facin fora del termini indicat, puguin gaudir d’aquest servei.