Racó del mestre

A la bilbioteca de l'escola rebem periòdicament les revistes: Guix Infantil, Guix-Elements d'Acció Educativa, Aula de secundària i Aula de Innovación Educativa. Totes elles són referents en el camp de l'educació al nostre país i van dirigides al professorat. Volen donar resposta a les necessitats del dia a dia a les escoles, reflexionant i aprofundint sobre temes de pedagogia, innovació educativa i formació del professorat, entre d'altres. 
 
A continuació podeu consultar el sumari dels últims números que hem rebut:
 

Guix Infantil
Núm.087 - Setembre, Octubre 2016. Repensar els menjadors escolars
Núm.086 - Juliol, Agost 2016. Símbols i socialització
Núm.085 - Maig, Juny 2016. Neurociència, neuroeducació

Guix - Elements d'Acció Educativa
Núm.429 - Noviembre 2016. Mestres en pràctiques a l'escola
Núm.428 - Octubre 2016. Escriptura i grafisme
Núm.426 - Juliol, Agost 2016. L'escola del ser
Núm.425 - Juny 2016. La cultura de centre

Aula de Primaria de Innovación Educativa