Publicacions

L'Escola Claret utilitza diversos mitjans per difondre les seves activitats i fomentar la creativitat entre els alumnes.
 
Anulament es publica la memòria escolar, un recull de fotos de tots els grups classe del col·legi i de tot el personal docent i de serveis. A més a més, en aquesta publicació també hi trobem fotografies de totes les activitats que s'han realitzat al llarg de tot el curs, tant de l'àmbit escolar com extraescolar.  
 
Per altra banda, l'escola també publica una revista, el Butlletí Claret, que s'edita un cop cada dos mesos. Aquesta publicació vol ser la veu de tota la nostra comunitat educativa: alumnes, professorat, personal, pares i mares... Un espai per explicar les diferents experiències i projectes que es duen a terme en el dia a dia escolar, per parlar de temes d'interès general, per expressar la creativitat dels alumnes, etc. Els alumnes reben el butletí en paper i es pot consultar també la versió online des de l'àrea privada de la web.