Calendari

 A continuació podeu consultar els següents calendaris del curs:

  • Calendari Oficial Escolar 2016-2017
    (Aprovat pel Consell Escolar del centre en sessió de 8 de juny de 2016)
    ORDRE ENS/77/2016, de 6 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2016-2017 per alscentres educatius no universitaris de Catalunya.

1. Inici de curs per a tots els nivells: 12/09/2016
2. Acabament de curs: 21/06/2017
3. Vacances de Nadal: del 23/12/2016 al 8/01/2017 (ambdós inclosos)
4. Vacances Setmana Santa: del 8/04/2017 al 17/04/2017 (ambdós inclosos)
5. Dies de lliure disposició:
a) Dia 31 d’octubre de 2016
b) Dia 5 de desembre de 2016
c) Dia 27 de febrer de 2017
d) Dia 2 de juny de 2017
6. El dia 22 de desembre de 2016 (inici de les vacances de Nadal) les classes finalitzaran al migdia.

 

  • Calendari d'activitats i reunions Col·legi Claret